SAR değeri nedir?

Cep Telefonlarında Özgül Soğurma Oranı (SAR) – Specific Absorption Rate: Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

Cep telefonları (ve diğer tüm kablosuz cihazlar) için açıklanan maksimum Özgül Soğurma Oranı (SAR) değerlerinin anlamı konusunda ciddi bir karışıklık ve yanlış anlama vardır. SAR, ölçülen kaynaktan vücut tarafından RF (radyofrekans) enerji emilim oranının bir ölçüsüdür. SAR, FCC (Federal Communications Comission) tarafından belirlenen güvenlik kuralları dahilinde olduklarından emin olmak için cep telefonlarının RF maruz kalma özelliklerini ölçmek için basit bir gösterge sağlar.

Birçok insan yanlışlıkla, açıklanan SAR değeri düşük olan bir cep telefonu kullanmanın, kullanıcının RF emisyonuna maruz kalmasını doğal olarak azalttığını veya bir şekilde SAR değeri yüksek bir cep telefonu kullanmaktan “daha güvenli” olduğunu varsaymaktadır. SAR değerleri, belirli bir cep telefonu modelinden RF enerjisine mümkün olan maksimum maruziyeti değerlendirmede önemli bir araç olmakla birlikte, tek bir SAR değeri, bireysel cep telefonu modellerini güvenilir bir şekilde karşılaştırmak için tipik kullanım koşulları altında RF maruziyetinin miktarı hakkında yeterli bilgi sağlamamaktadır. Aksine, FCC tarafından toplanan SAR değerleri, yalnızca cihazın mümkün olan en yüksek (karakteristik olmayan) RF enerji emilimine yol açan koşullarda çalışırken cep telefonunun FCC’nin izin verilen maksimum maruz kalma seviyelerini aşmamasını sağlamaya yöneliktir.

SAR Testi

SAR testi, farklı insan dokularının RF emme özelliklerini simüle eden sıvılarla doldurulmuş insan kafası ve vücudun standart modellerini kullanır. Uyumluluğun belirlenmesi amacıyla, her cep telefonu, farklı kullanıcıların normalde tutma şeklini taklit etmek için çalıştığı tüm frekans bantlarında ve kukla kafa / gövdeye karşı çeşitli özel konumlarda en yüksek güç seviyesinde çalışırken test edilir. Cep telefonlarını SAR uyumluluğuna göre test etmek için, telefon tam olarak baş ve vücudun yanında çeşitli ortak konumlara yerleştirilir ve bir robot, kukla kafa / gövde içinde belirli nokta konumlarındaki elektrik alanını çok kesin, ızgara benzeri bir düzende ölçer. Her telefon yerleşimi için tüm veriler, son yetkilendirme için ekipman onay test raporunun bir parçası olarak sunulur. Bununla birlikte, FCC’nin RF kurallarına uygunluğunu göstermek için her bir frekans bandı için yalnızca en yüksek SAR değerleri son yetkilendirmeye dahil edilir.

SAR ne gösterir?

FCC, cep telefonu üreticilerinin, ABD’de bu cep telefonu için kullanılan tüm frekans bantları için en şiddetli, en kötü durumdaki (en yüksek güç) çalışma koşullarını içermesi için SAR testlerini yapmasını gerektirir. FCC’nin yetkilendirmesinde ve cep telefonu kılavuzunda komisyon kurallarına uyumu göstermek için kaydedilen SAR değerleri, yalnızca belirli modelin kullandığı her bir frekans aralığı için alınan en yüksek tek ölçüm olduğunu gösterir. FCC onayı, cihazın federal kuralların izin verdiği maksimum tüketici RF maruz kalma düzeylerini asla aşmayacağı anlamına gelir, ancak cihazın normal kullanımı sırasında tüketicilerin maruz kaldığı RF maruz kalma miktarını göstermez. FCC onayı için sadece maksimum SAR değerleri kullanılırken, üretici tarafından sunulan tüm test raporları komisyonun web sitesinde eksiksiz olarak mevcuttur.

SAR ne göstermez?

FCC onayı için kullanılan SAR değeri test sırasında alınan ölçümlerin çoğunu hesaba katmaz. Ayrıca, cep telefonları minimum iletişim için gerekli olan çalışma güçlerini sürekli olarak değiştirir; azami güçte çalışma çok nadir durumlarda gerçekleşir. Sonuç olarak, cep telefonları, çeşitli nedenlerden dolayı, tek bir SAR değerine dayanarak, genel maruziyet özellikleri için güvenilir bir şekilde karşılaştırılamaz.

Not: Aşağıdaki örneklerin her biri, cep telefonu X’in, cep telefonu Y’den daha yüksek bir SAR değerine sahip olduğunu varsaymaktadır.

  • Cep telefonu X, cep telefonu Y’den sadece tek bir konumda/ölçümde daha yüksek bir değere sahip olabilir. Bu nedenle, cep telefonu Y, diğer ölçümlerde X’den daha yüksek değerlere sahip olsa bile, cep telefonu X’den daha düşük SAR değerine sahiptir. Böyle bir durumda, bir kullanıcı genel olarak cep telefonu Y’den daha fazla zarar görecektir.
  • Cep telefonu X, cep telefonu Y’den daha verimli iletişim kurabilir, böylece benzer şartlar altında cep telefonu Y’den daha düşük güçte çalışır. Sonuç olarak, bir kullanıcı genel olarak cep telefonu Y’den daha fazla zarar görebilirdi.
  • Cep telefonu X’in en yüksek değeri, kullanıcının nadiren veya hiç bir telefonu tutmak için kullanmadığı bir konumdan gelebilir, oysa ki bir kullanıcı genellikle bir telefonunun cep telefonu Y’nin en yüksek değeriyle sonuçlanan konumda tutabilir. Cep telefonu Y’nin verdiği en yüksek RF değerine maruz kalır ancak cep telefonu X’in sunduğu en yüksek RF değerine maruz kalmazdı.

Özet:

Tüm cep telefonları, laboratuar testlerinin gösterdiği seviyenin çok altında bir seviyeye ayarlanmış olan FCC’nin RF maruz kalma standardına uymalıdır. Tıbbi ve biyolojik uzmanlar, olumsuz sağlık etkilerinin ortaya çıkabileceği konusunda hemfikirdir. Bu standardın yeterliliği ile ilgilenen veya maruz kalmayı daha da azaltmak isteyen kullanıcılar için, maruz kalmayı azaltmanın en etkili yolu, cep telefonunu kafadan veya gövdeden uzak tutmak ve bir hoparlör veya ahizesiz aksesuar kullanmaktır. Bu önlemler genellikle RF enerji absorpsiyonu üzerinde, bireysel cep telefonları arasındaki SAR’daki küçük farktan çok daha fazla etkiye sahip olacaktır. SAR her durumda, bireysel kullanım değişkenleri göz önüne alındığında, tüketicilerin RF’ye maruz kalmasının güvenilmez bir karşılaştırmasıdır.

Kaynak

2 thoughts on “SAR değeri nedir?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *